Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


ECO profi CZ - národní pravidla

1. Definice
Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu nejsou povoleny) a
minimální hmotností 1 kg.
1.1. Cíl závodu
Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na
trojúhelníkové trati pro třídy ECO dle platných pravidel Naviga. V jedné rozjížďce může
startovat minimálně 3, maximálně 6 modelů. Z časových důvodů může být počet modelů pro
jízdu zvýšen na sedm po domluvě s vedoucím startoviště nebo vedoucím skupiny M
(případně s hlavním rozhodčím). Toto se nesmí stát pravidlem.
1.1.1. Speciální stavební předpisy, pravidla a kontroly ve třídě ECO profi CZ
(1) Velikost a provedení štítku se startovním číslem musí odpovídat platným pravidlům Naviga.
(2) Jako napájecí zdroj pro pohon mohou být použity:
A): články LI-PO v libovolném zapojení o maximálním jmenovitém výkonu zdroje 38 Wh.
Označení kapacity článků pro porovnání jmenovitého výkonu musí být viditelné a originální
od výrobce.
30
B): články LI-FE tzv. A123 v libovolném zapojení o maximálním jmenovitém výkonu
zdroje 38 Wh. Označení kapacity článků pro porovnání jmenovitého výkonu musí být
viditelné a originální od výrobce.
Pro jednotlivou jízdu smí být použita pouze jedna sada napájecího zdroje. Pohonné články
musí být snadno přístupné kontrole.
Nezávislost přijímačových a pohonných zdrojů musí být v případě používání samostatných
přijímačových baterií prokazatelná.
(3) Pro pohon může být použit libovolný střídavý motor bez omezení rozměrů
a konstrukce.
(4) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán regulátorem
otáček.
(5) Model kompletně připravený k jízdě se váží na suchu. Hmotnost modelu včetně
přijímačových a pohonných článků a přívodních kabelů nesmí být ve třídě ECO menší než
1000g (včetně startovního štítku).
1.1.2. Soutěžní pravidla
(1) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga
Závod probíhá ve směru proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Startovní čára probíhá
v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na vodu, začíná závod
na akustické znamení, které dává vedoucí startoviště. Při tom musí model ležet na vodě
zadní částí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li některý model po signálu a rychlejší, správně
odstartovaný model dosáhne levou boji, pak má být start později startujícího modelu
proveden na pravou boji.
(2) Jezdí se 4 rozjížďky podle platných českých soutěžních pravidel.
(3) Doba jízdy je 6 minut.
(4) Model, který během jízdy nemůže dále pokračovat, může být svážecím člunem vytažen až
po skončení jízdy, kromě případu, kdy se model potápí nebo hrozí jeho potopení.
(5) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným
směrem za předpokladu, že neohrozí ostatní modely. Jestliže se tak nestane, toto kolo se
nepočítá. V případě ohrožení ostatních modelů dostává automaticky červenou kartu.
(5) Model musí také po skončení jízdy odpovídat stavebním předpisům této třídy. Vedoucí
startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy.
Zařazením této třídy do národních pravidel bude umožněno testování článků nových pohonných
zdrojů při soutěžích v České republice.
Návrh předkládá vedoucí skupiny M Ing. Ivan Kneys po konzultaci se členy Technické komise


Naviga Ing. Vratislavem Švorčíkem a Zbyňkem Fišerem.a s Ing. Jaroslavem Rezkem


Komentáře

Petr Smetana - Neregistrovaný 04.04. 2008 22:23:33

Bez váhového limitu? No nevím.
www.rcxauta.cz/system/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=50&Itemid=1

Pybé - Plzeň 07.04. 2008 21:21:26

Když dáš váhový limit tak nebudeš moct testovat a to jaksi nesplní účel.

Petr Smetana - Neregistrovaný 07.04. 2008 21:25:32

Aha......to jsem nepochopil.