Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Výsledky voleb vedoucího sekce M

Pan Ivan Kneys rezignoval na funkci vedoucího sekce M lodních modelářů. Tímto bych mu chtěl poděkovat za dlouholeté působení v této funkci, hodně toho pro nás všechny a tento sport udělal. Proběhla volba nového vedoucího a byla zvolena Zdeňka Dostálová. Výsledky voleb Honza Pubec...

(22.10. 2013 10:44:32) Komentáře (0)


Naviga pravidla M 2012

1Navigapravidla M 2 12Platnost od 1.1.2 12pro následující třídy:F1V Spalovacím motorem poháněné modely lodíF3V Spalovacím motorem poháněné modely lodíF1E Elektromotorem poháněné modely lodíF3E Elektromotorem poháněné modely lodíEco Elektromotorem poháněné modely lodíMono/Hydro Elektromotorem poháněné modely lodíFSRE Elektromotorem poháněné modely lodíMini Eco Ele...

(13.03. 2012 09:07:55) Komentáře (0)


Organizace soutěží skupiny M v roce 2011

Pravidla 2 11 Pravidla Naviga skupiny M 2 11 Napájecí zdroje a doba jízdy 2 11 Pro sezónu 2 11 jsou pro soutěže skupiny M stanovena následující organizační a bezpečnostní opatření: 1) Třídy, vypisované na soutěžích seriálu MiČR skupiny M: ·Mini ECO Standard (čas jízdy 6 minut) ·Mini ECO Expert (čas jízdy 6 minut) ·ECO Standard (čas jízdy 1 minut) ·ECO Ex...

(04.04. 2011 17:43:14) Komentáře (0)


Protokol ze zasedání zemí MS Naviga 2010 - Murrhardt

22.9.2 1 - začátek jednání 19:3 h Přítomno 18 zemí, viz příloha. 2. Zpráva vedoucího sekce Mariana Wyrcikowského, přednesená Adrianem Stolarkem. Podle pana Wyrcikowského byla nová pravidla zaslána 3. 2.2 1 na Navigu. Prohlášení prezidenta Navigy pana Matysika, že žádné změny pravidel Naviga neobdržela. 3. Volba vedoucího sekce Volební komise: pan Schaft, pan...

(25.11. 2010 01:30:19) Komentáře (2)


Informace k pravidlům MS NAVIGA skupiny M 2010

Na stránkách Navigy: www.naviga.org/wp-content/uploads/2 1 / 6/2 1 - 6-Protokoll-des-geschäftsführenden-PraesidiumssitzungNaviga-vom- 5.pdf Je zveřejněn protokol z mimořádného zasedání presidia Navigy, konaném dne 5.6.2 1 , ve kterém je pod bodem : Thema 2 M Regelwerk: uvedeno rozhodnutí presidia Navigy ke konání MS Naviga skupiny M 2 1 Volný překlad:Několik zemí si stěžova...

(21.08. 2010 12:26:25) Komentáře (0)


Organizace soutěží skupiny M v roce 2010

Pro sezónu 2 1 jsou pro soutěže skupiny M stanovena následující organizační opatření: 1) Vypisované třídy: - Mini ECO Standard, max. délka 43 mm, min.hmotnost 45 gr. Poslední pravidla Naviga byly vydaná pro DEMO 2 8 a nebyla přepracována, soutěžní a stavební pravidla pro třídu jsou uvedená v Národních pravidlech pro rok 2 1 . - Mini ECO Expert, max. délka 43...

(13.04. 2010 20:26:04) Komentáře (0)


Stanoviska klubů k volbě zástupce sekce M do předsednictva KLoM

1. Volební řád Předsednictvo KLoM ČR v souladu s článkem VI., bodem 5. a 6. a současně na základě dobrých zkušeností s fungováním sekcí jakožto základních organizačních celků sportovní činnosti v KLoM a s cílem sestavit předsednictvo KLoM ČR jako orgán SMČR pracující ve vzájemné shodě, vydává tento volební řád.§1 Všeobecné zásadySamostatná činnost sek...

(04.12. 2009 17:05:51) Komentáře (0)


Pravidla pro třídu ECO 10

1. DefiniceVolně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem (Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu nejsou povoleny) a minimální hmotností 1 kg.1.1. Cíl závoduDosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na trojúhelníkové trati, odpovídající příloze B1 pravidel N...

(26.10. 2009 22:56:49) Komentáře (0)


Informace k pohonným zdrojům - 2010

Na generálním zasedání Navigy dne 17.1 .2 9 v Oberhausenu (SRN) podal vedoucí sekce „M" M. Wyrzykovski informaci, že pohonné zdroje, které byly pro jednotlivé třídy skupiny M specifikovány v doplňku pravidel Naviga platném od 1.1.2 9, byly v letošním roce testovány s tím, že v 11/2 9 plánuje anketu na téma „baterie" , poté v 1/2 1 rozhodne technická komise Navigy...

(26.10. 2009 22:55:37) Komentáře (0)


Proč se nemohou sčítat dva výsledky ze soboty?

K diskusi o změnách národních pravidel pro rok 2 1 Na stránkách Hydrosféry byla otevřena diskuse, proč se nemohou počítat dva výsledky ze soboty. K diskusi vyzývá i poznámka na stránkách RC MODEL CLUB Praha 4. Jako vedoucí skupiny M jsem k celé problematice zaujal stanovisko v Ejpovicích, a závěry jsou obsaženy i v mém hodnocení roku 2 9, které budu předkládat před...

(09.10. 2009 13:12:45) Komentáře (9)


Stránka: 1 2 3