Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Informace k pohonným zdrojům - 2010

Na generálním zasedání Navigy dne 17.10.2009 v Oberhausenu (SRN) podal vedoucí sekce „M" M. Wyrzykovski informaci, že pohonné zdroje, které byly pro jednotlivé třídy skupiny M specifikovány v doplňku pravidel Naviga platném od 1.1.2009, byly v letošním roce testovány s tím, že v 11/2009 plánuje anketu na téma „baterie" , poté v 01/2010 rozhodne technická komise Navigy.

Vzhledem k tomu, že může dojít k omezení některých pohonných článků, upozorňuji modeláře, aby s nákupem pohonných zdrojů pro sezónu 2010 vyčkali do oficiálního rozhodnutí příslušného orgánu Navigy (vedoucí sekce M). Jinak hrozí nebezpečí, že zakoupené akumulátory nebude možno v případě, že nebudou vyhovovat doplňku pravidel pro rok 2010, používat při soutěžích.

V Plzni dne 26.10.2009-10-26

Ing. Ivan Kneys
Vedoucí skupiny M