Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Informace k pravidlům MS NAVIGA skupiny M 2010

Na stránkách Navigy:

www.naviga.org/wp-content/uploads/2010/06/2010-06-Protokoll-des-geschäftsführenden-PraesidiumssitzungNaviga-vom-05.pdf

Je zveřejněn protokol z mimořádného zasedání presidia Navigy, konaném dne 5.6.2010, ve kterém je pod bodem :
Thema 2 M Regelwerk: uvedeno rozhodnutí presidia Navigy ke konání MS Naviga skupiny M 2010

Volný překlad:
Několik zemí si stěžovalo na doplňky pravidel M pro rok 2010. Naviga oficiálně tyto nedostala. Teprve dne 18.05.2010 obdržel president Navigy dodatky pravidel. Byly zveřejněny jen na „Forum", který není oficiálním místem Navigy. Změny j pravidel vystoupí v platnost teprve s uveřejněním v Info a s tím spojeným doručením na jednotlivé země. Změny obsahované v doplňku pravidel měly byt doručeny zemích do 31.12.2009. To se nestalo. Změny pro DEMO třídy mohly být vydány později.
Po rozhovorech v Moerse a Praze, s účastníky a zástupci různých zemí rozhodlo
Prezidium Navigy, , že MS Naviga skupiny M v Murrhardtu se pojede podle pravidel 2007/2008 s doplňky 2009.
Pravidla pro Demo třídy, uveřejněná v roce 2010, platí rovněž pro MS 2010.

Z výše uvedeného rozhodnutí presidia Navigy vyplývá, že pro MS 2010 není povoleno zapojení 2/3S1/2P u tříd Mini ECO a ECO Expert.

Vedoucí skupiny M Ing. Ivan Kneys