Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Organizace soutěží skupiny M v roce 2011

Pravidla 2011

Pravidla Naviga skupiny M 2011

Napájecí zdroje a doba jízdy 2011


Pro sezónu 2011 jsou pro soutěže skupiny M stanovena následující organizační a bezpečnostní opatření:

1) Třídy, vypisované na soutěžích seriálu MiČR skupiny M:

·Mini ECO Standard (čas jízdy 6 minut)

·Mini ECO Expert (čas jízdy 6 minut)

·ECO Standard (čas jízdy 10 minut)

·ECO Expert (čas jízdy 6 minut)

·Hydro I (čas jízdy 5 minut)

·Hydro II (čas jízdy 5 minut)

·Mono I (čas jízdy 6 minut)

·Mono II (čas jízdy 6 minut)

·FSRE (čas jízdy 15 minut)

·Pořadatelé seriálových soutěží mohou podle svého uvážení v propozicích vypsat další třídy Mini ECO Team, F1E a F3E

2) Povolené pohonné zdroje (podle pravidel Naviga M 2011 s platností od 1.1.2011):

Mini ECO:

- NiMH: max 7 článků; velikost 2/3 AF

- LiPo: maximální hmotnost sady - 110 gr. (zapojení 2S1P/2S2P/3S1P/3S2P)

- A123 NANOPHOSPHATE®: max. článků (jen A123 RACING): 3 velikost 18650 nebo
2 velikost 26650.

ECO, ECO TEAM, MONO 1, HYDRO 1:

- NiMH: max 7 článků - velikost Sub C (max. 44 mm x 23 mm)

- LiPo: maximální hmotnost sady - 280 gr., (zapojení 2S1P/2S2P/3S1P/3S2)

- A123 NANOPHOSPHATE® : max. 6 článů, velikost 26650 (3S2P)

MONO 2, HYDRO 2:

- NiMH: max. 14 článků (min. 8); velikost Sub C (max. 44 mm x 23 mm)

- LiPo: maximální hmotnost sady - 560 gr. (min. 281 gr), (zapojení do 6S/1P/6S/2P)

- A123 NANOPHOSPHATE®: max. 12 článků (min. 8), jen velikost 26650 (4-6S2P)

FSR E:

- NiMh: max 21 článků, velikost Sub C (max 44mm x 23mm)
21 povolených článků může být spojeno v různé sady.
Výměna sad v průběhu jízdy (pracovního času) je dovolena.

- LiPo: maximální hmotnost sady - 840 gr., články mohou být zapojeny libovolně, ale nesmí
být překročeno max. napětí sady 43 V.
Výměna sady (článků) v průběhu jízdy (pracovního času) není dovolena.

- A123 NANOPHOSPHATE®: max 18 článků, jen velikost 26650.
18 povolených článků může být spojeno do různých sad. Výměna sady (článků) v průběhu
jízdy (pracovního času) je povolena. Maximální napětí 43 V.

F1E-1kg:

- NiMH: max. napětí 43 V

- LiPo: max. napětí 43 V

- LiFePo a A123 NANOPHOSPHATE®: max. napětí 43 V

F1E+1kg, F3E;

- NiMH: max. 30 článků; max. napětí 43 V

- LiPo: maximální hmotnost sady - 1400 gr., max. napětí 43 V

- LiFePo a A123 NANOPHOSPHATE®: max. 24 článků; max. napětí 43 V

3) Napětí článků:

Napětí akumulátorů před startem nesmí překročit u LiPo 4,23V na článek a u A123 NANOPHOSPHATE® 3,65V na článek. Při případném překročení předepsaného napětí, zjištěném při měření, nebude závodníkovi povolen start pro příslušnou jízdu.

Měření bude provedeno přes nouzový vypínač měřidlem, které dá k dispozici pořadatel. Budou-li rozdíly mezi měřením z nouzového vypínače proti měření u akumulátoru, bude měření provedeno přímo u akumulátoru.

Po skončení jízdy nesmí být minimální napětí u LiPo pod 3,0V na článek a u A123 NANOPHOSPHATE® pod 2,3V na článek. Při případném zjištění nižší hodnoty bude závodník pro danou jízdu diskvalifikován. Měření bude prováděno přes servisní konektor pohonného akumulátoru s měřidlem, které dá k dispozici pořadatel závodu.

Proti měření napětí nesmí žádný závodník protestovat, dle pravidel je toto měření povinnou součástí každé soutěže a provádí se před každým startem, u každého závodníka.

Měření napětí může být také prováděno namátkovou kontrolou dle jízd.

Dané hodnoty a úkony pro minimální a maximální napětí na článek se netýkají tříd F1 a F3.

Ohřev LiPo, A123 NANOPHOSPHATE® a LiFePo (u tříd F1 a F3) akumulátorů je dovolen na max. 40 stupňů. Namátkovou kontrolou bude rozhodčím nebo určenou osobou přezkoušeno dodržování v boxu (na stanovišti) závodníka.

Hodnoty měřidel rozhodčího platí. Při odchylkách hrozí závodníkům tresty podle uvážení rozhodčího.

4) Konání závodu

Pořadatelský klub v propozicích uvede číslo soutěže (dle kalendáře soutěží), datum konání soutěže a přesné místo soutěže (příp. dopravní doporučení), třídy, které se na soutěži pojedou, pořadatelské a rozhodcovské obsazení soutěže, termín pro podání přihlášek a adresu, na kterou zaslat přihlášky (pokud nebude přihláška podána „on line“), soutěžní vklad za třídu, podávání protestu a výše vkladu za protest, dále časový rozvrh soutěže, možnosti ubytování, občerstvení a další upozornění.

Soutěžní jízdy budou konány podle pravidel Naviga M 2011 CZ, část pro konání oficiálních soutěží mistrovství ČR (žáci, junioři, senioři).

Ve všech třídách je pro radiem řízené modely na soutěžích , konaných na území ČR povoleno používání pásem 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz. Pásmo 41 GHz není povoleno!

Každý model musí být vybaven transpondérem pro počítání kol a měření času.

Odesláním přihlášky závodník akceptuje podmínky propozic.

V Plzni dne 2.4.2011

Ivan Kneys, vedoucí skupiny M