Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Pohonné zdroje pro lodní modely skupiny M

Na MS Naviga skupiny M bylo na zasedání členských států odsouhlaseno použití nových pohonných článků a změny tříd Navigy. Dopracováním změn, schválených podle belgického návrhu se bude ještě zabývat Technická komise Navigy skupiny M (stanovení celkové hmotnost článků - může být vyšší s ohledem na bezpečnost, zapojení článků v sadě), přesto jsou však některé schválené úpravy jednoznačné a tudíž lze nové články použít pro testování.

Pro zbytek sezóny 2008, na závody v Borovanech, Náchodě a v Plzni povoluji následující odchylky od stávajících pravidel Naviga 2007 a jejich doplňků:

1) V modelech tříd Mini ECO, ECO, Mono, Hydro a FSRE je povoleno použití článků LiPo a akumulátorů LiFePo (A 123) (Lithium Železo Fosfát).
Pro třídu FSRE je použití článků LiPo povoleno bez výměny v průběhu soutěžní jízdy.

2) Max. hmotnost jednoho článku LiPo pro třídy Mini ECO je stanovena na 60 gramů, celková hmotnost pohonné LiPo sady max. 120 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu. Články nesmí být pro dosažení hmotnostního limitu jakkoli upravovány odstraněním obalu atp.
Pro použití akumulátorů LiFePo ve třídách Mini ECO stanoví max. počet článků a max. celkovou hmotnost pohonné sady Technická komise Navigy s platností pro rok 2009.

3) Pro třídy ECO, Mono, Hydro a FSRE je stanovena max. hmotnost jednoho článku LiPo
na 140 gramů.
Pro třídy ECO, Mono 1 a Hydro 1 je celková hmotnost pohonné LiPo sady stanovena max. 280 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu.
Pro Mono 2, Hydro 2 dvojnásobek základní sady, tj. celková hmotnost pohonné LiPo sady max. 560 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu.
Pro třídu FSRE trojnásobek základní sady tj. celková hmotnost pohonné LiPo sady max. 840 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu. Při použití LiPo článků ve třídě FSRE není v průběhu jízdy povolena výměna!
Články (pohonné LiPo sady) nesmí být pro dosažení hmotnostního limitu jakkoli upravovány odstraněním obalu atp.

4) Pro akumulátory LiFePo je pro třídy ECO, Mono 1 a Hydro 1 stanoven počet článků na max. 6, celková hmotnost pohonné LiFePo sady je stanovena na max. 510 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu.
Pro třídy Mono 2, Hydro 2 je stanoven počet článků na max. 10, celková hmotnost pohonné LiFePo sady je stanovena na max. 850 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu.
Pro třídu FSRE je pro testování v roce 2008 je povoleno použití třech základních sad akumulátorů LiFePo stanovených pro třídy ECO, Mono1 a Hydro 1 tj. počet článků max. 18, celková hmotnost všech pohonných LiFePo sad je stanovena na max. 1530 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu.
Pro rok 2009 bude pro třídu FSRE použití akumulátorů LiFePo řešit Technická komise (stanovení max. počtu článků, zapojení a max. celková hmotnost pohonných sad).

5) Hmotnost modelů tříd Mini ECO byla upravena, minimální hmotnost modelu připraveného k jízdě (včetně startovního štítku) je 450 gramů (doposavad 500 gramů).

6) U všech tříd Mini ECO, ECO, Mono, Hydro a FSRE lze nadále (i v roce 2009) používat články NiMh v počtu a zapojení odpovídajícím pravidlům Naviga.

V Plzni dne 22.7.2008 Ing. Ivan Kneys, vedoucí skupiny M


Komentáře

Radek - Plzeň 25.07. 2008 12:10:49

Myslím,že to jsou celkem rozumné pravidla,nevidím na tom nic odvážného,že šéf sekce M p.Kneys zavedl tyto změny ještě do letošní sezony,řeklo se,že tento rok bude zkušební, tak proč ne?

Pybé - Plzeň 26.07. 2008 11:06:25

Také jsem rozhodně pro to, aby se od podzimu začala nová pravidla používat. Hybridy jsem po prvním závodě hodil do lesa, LiPo stále drží beze změny. Takže bych si rád sjel s LiPo experta s ostatními a po dlouhé době si zazávodil s baterkami dobrými, které ještě k tomu nebudu muset na každý závod kupovat nové. To je vlastně super, můžu jet 4 závody se stejnými baterkami.

Pybé - Plzeň 05.08. 2008 12:50:15

Pánové a dámo, je to jasné, od podzimu můžeme už konečně jezdit bez hybridů. Dokonce můžeme jet i experta a LipoCZ, obojí s lipolkou.