Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Pravidla pro třídu ECO 10

1. Definice
Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu nejsou povoleny) a minimální hmotností 1 kg.
1.1. Cíl závodu
Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na trojúhelníkové trati, odpovídající příloze B1 pravidel Naviga. V jedné rozjížďce může startovat minimálně 3, maximálně 8 modelů.
1.1.1. Speciální stavební předpisy, pravidla a kontroly ve třídě ECO 10
(1) Velikost a provedení štítku se startovním číslem jsou uvedeny v samostatné kapitole
pravidel Naviga.
(2) Jako napájecí zdroj pro pohon se smí použít:
- NiMH: max 7 článků; velikost Sub C (max. 44 mm x 23 mm)
- LiPo: maximální hmotnost sady - 280 gr, zapojení 2S1P nebo 2S2P
- A123 NANOPHOSPHATE® max. 6 článků, velikost 26650 (3S2P)
Pro jednotlivou jízdu smí být použita pouze jedna sada, pohonné články musí být snadno přístupné kontrole. Nezávislost přijímačových a pohonných akumulátorů musí být v případě používání přijímačových baterií prokazatelná.
(3) Použitý elektromotor nepodléhá žádným omezením.
(4) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán
regulátorem otáček.
(5) Model kompletně připravený k jízdě se váží na suchu. Hmotnost modelu včetně
přijímačových a pohonných článků a přívodních kabelů nesmí být ve třídě ECO 10
menší než 1000g (včetně startovního štítku).
1.1.2. Soutěžní pravidla
(1) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga s vyjmutou vracecí bójí.
Závod probíhá ve směru proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Startovní čára probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na vodu, začíná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startoviště. Při tom musí model ležet na vodě zadní částí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li některý model po signálu a rychlejší, správně odstartovaný model dosáhne levou boji, pak má být start později startujícího modelu proveden na pravou boji.
(2) Pro konání soutěžních jízd platí doplněk národních pravidel:
- Budou provedeny 4 jízdy, losování skupin pro 1. a 2. jízdu bude prováděno
samostatně. Skupiny pro 3. a 4. jízdu budou sestaveny podle výsledného pořadí,
sestaveného podle lepšího dosaženého výsledku z 1. nebo 2. jízdy. Závodník s
nejnižším startovním číslem ve skupině má právo první volby místa na startovním
platu, závodník s nejvyšším startovním číslem nastupuje na plato jako poslední.
- Pro konečné hodnocení se započítá součet dvou nejlepších výsledků každého
závodníka ze třech jízd. Pro hodnocení se vezme lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy
a výsledek 3. a 4. jízdy.
(3) Doba jízdy je 10 minut.
(4) Model, který během jízdy nemůže dále pokračovat, může být svážecím člunem vytažen
až po skončení jízdy, kromě případu, kdy se model potápí nebo hrozí jeho potopení.
(5) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným
směrem za předpokladu, že nepřekáží ostatním modelům. Jestliže se tak nestane, toto
kolo se nepočítá.
(6) Model musí také po skončení jízdy odpovídat stavebním předpisům této třídy. Vedoucí
startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy.


Předkládá: Ing. Ivan Kneys, vedoucí skupiny M

Tato třída v podstatě vyplní mezeru mezi modely tříd Mini ECO a ECO Expert. Stejná třída, odvozená od stavebních předpisů ECO Expert, ale s časem jízdy prodlouženém na 10 minut; je připravována i v sousedním Německu. Lze předpokládat, že ECO 10 plně nahradí zrušenou třídu ECO Standard, pro kterou jsou velmi obtížně dostupné náhradní díly pohonných agregátů a o kterou modeláři tudíž ztrácejí zájem.

25.1.2010

Pravidla pro třídu ECO 10 - německý návrh pro demo na MS

Jsou obdobná našim, akorát my nemáme odčítání kol za překročení min. napětí akku na konci jízdy. Zřejmě budou tato pravidla základem pro demo třídu ECO Standard n a MS.