Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Pravidla pro třídu Mini Eco Expert

Doplnění pravidel Naviga 2007, DEMO třída pro MS 2008

Originál - anglicky

Originál - německy 

1. Definice

Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem (Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu nejsou povoleny) a minimální hmotností 0,5 kg. Délka modelu nesmí překročit 430 mm. Přečnívající startovní štítek nebude měřen.

1.1. Cíl závodu

Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na trojúhelníkové trati, odpovídající příloze B1. V jedné rozjížďce může startovat minimálně 3, maximálně 8 modelů. Z časových důvodů může být počet modelů pro jízdu zvýšen na 9 po domluvě s vedoucím startoviště nebo s vedoucím sekce (případně hlavním rozhodčím). Toto se nesmí stát pravidlem.
1.1.1. Speciální stavební předpisy, pravidla a kontroly ve třídě Mini ECO Expert
(1) Velikost a provedení štítku se startovním číslem jsou uvedeny v samostatné kapitole pravidel.
(2) Jako napájecí zdroj pro pohon se smí použít pouze 7 Ni-Cd nebo Ni-Mh článků velikosti 2/3 A odpovídajících průmyslovým normám. Jmenovité napětí jednotlivých článků nesmí přesahovat 1,2 V. Pro jednotlivou jízdu smí být použita pouze jedna sada. Pohonné články musí být snadno přístupné kontrole.
Nezávislost přijímačových a pohonných akumulátorů musí být v případě používání přijímačových baterií prokazatelná.
(3) Použitý elektromotor nepodléhá žádným omezením.
(4) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán regulátorem
otáček.
(5) Model kompletně připravený k jízdě se váží na suchu. Hmotnost modelu včetně přijímačových a pohonných článků a přívodních kabelů nesmí být ve třídě Mini ECO Expert menší než 500g (včetně startovního štítku).

1.1.2. Soutěžní pravidla

(1) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga s vyjmutou vracecí bójí. Závod probíhá ve směru proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Startovní čára probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na vodu, začíná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startoviště. Při tom musí model ležet na vodě zadní částí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li některý model po signálu a rychlejší, správně odstartovaný model dosáhne levou boji, bude start později startujícího modelu proveden na pravou boji tak, aby nepřekážel ostatním modelům.
(2) Jezdí se 3 nebo 4 rozjížďky. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. Osm závodníků
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného pořadí finálovou jízdu. (Jinak hodnocení viz. Ustanovení pro závodníky B.4).
(3) Doba jízdy je 5 minut.
(4) Model, který během jízdy nemůže dále pokračovat, může být svážecím člunem vytažen až po skončení jízdy, kromě případu, kdy se model potápí nebo hrozí jeho potopení.
(5) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným
směrem za předpokladu, že nepřekáží ostatním modelům. Jestliže se tak nestane, toto kolo se nepočítá.
(6) Model musí také po skončení jízdy odpovídat stavebním předpisům této třídy. Vedoucí startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy.

Volný překlad pravidel z německého originálu. Při řešení sporné problematiky pravidel vždy platí originál, vydaný v jednacím jazyku Navigy.

Doplnění pravidel pro seriálové soutěže MiČR 2008.

Třída Mini Eco Expert bude vypsána jako samostatná třída seriálu mistrovství ČR skupiny M. Modely stavěné podle pravidel národní třídy E 400 mohou startovat ve třídě Mini Eco Expert s výjimkou modelů, které mají Hydro/Mono pohony a povrchové pohony které vystupují vzadu z trupu.
Model, který bude startovat ve třídě Mini Eco Expert nemůže současně startovat ve třídě Mini Eco Standard, i když bude odpovídat stavebním předpisům této třídy. Pro počítání kol a měření dojezdového času bude model vybaven transpondérem.

Pro seriálové soutěže MiČR platí následující úprava pravidel, týkající se použití pohonných zdrojů:
1.1.1. Speciální stavební předpisy, pravidla a kontroly ve třídě Mini ECO Expert
(2) Jako napájecí zdroj pro pohon se smí použít pouze 7 Ni-Cd nebo Ni-Mh článků velikosti AA nebo 2/3 A odpovídajících průmyslovým normám. Jmenovité napětí jednotlivých článků nesmí přesahovat 1,2 V. Pro jednotlivou jízdu smí být použita pouze jedna sada. Pohonné články musí být snadno přístupné kontrole.

Povolení tužkových článků velikosti AA umožní použití akumulátorů, které mají modeláři již zakoupené.

V Plzni dne 13.12.2007
Ing. Ivan Kneys vedoucí skupiny M