Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Proč se nemohou sčítat dva výsledky ze soboty?

K diskusi o změnách národních pravidel pro rok 2010

Na stránkách Hydrosféry byla otevřena diskuse, proč se nemohou počítat dva výsledky ze soboty. K diskusi vyzývá i poznámka na stránkách RC MODEL CLUB Praha 4. Jako vedoucí skupiny M jsem k celé problematice zaujal stanovisko v Ejpovicích, a závěry jsou obsaženy i v mém hodnocení roku 2009, které budu předkládat předsednictvu KLoM ČR 24.10.2009 v Hradci Králové.

Na závěrečném hodnocené seriálu MiČR skupiny M navrhovali v diskusi ke změně pravidel Jaroslav Rezek a Stanislav Mašek organizaci národních soutěží modelů tříd M podle modelu aplikovaného na soutěže modelů aut. Podle tohoto návrhu by bylo prováděno nasazení závodníků do skupin pro první rozjížďky podle posledního žebříčku (konečného pořadí MiČR pro 1. závod, respektive průběžného pořadí pro další závody). Pro další rozjížďky by byly skupiny sestavovány podle průběžného pořadí závodu s tím, že pro konečný výsledek budou počítány dvě jízdy ze čtyř. Tento navrhovaný model by zásadním způsobem změnil dosavadní úpravu národních pravidel platnou od roku 2004, která byla přijata následně po zavedení finálových jízd v pravidlech Naviga.

Jak by tento návrh ovlivnil stávající národní pravidla pro závody lodních modelů?

Počítačem sestavené skupiny určují postavení závodníků na startovním stupni v prvních dvou jízdách. V těchto jízdách jsou zařazeni závodníci s různou technickou úrovní a lze předpokládat větší možnost ovlivnění dosažených výsledků některých závodníků jimi nezaviněnými kolizemi a povětrnostními vlivy u jednotlivých jízd. Proto je pro další dvě jízdy stanoveno pořadí podle lepšího dosaženého času z prvních dvou jízd a tento lepší kvalifikační čas je současně započítán do výběru dvou nejlepších časů ze třech jízd. Tím jsou eliminovány dopady kolize v první nebo druhé jízdě, případně povětrnostní vlivy mezi různými jízdami téže třídy.

Třetí a čtvrté jízdy jedou výkonnostně srovnatelní závodníci za stejných povětrnostních podmínek. Výběr dvou jízd ze tří eliminuje dopady případné kolize ve třetí nebo čtvrté jízdě.

Současný systém hodnocení výsledku soutěží podle národních pravidel eliminuje jak případné výpadky nezaviněnými kolizemi vždy v jedné ze dvou jízd (1. a 2., případně 3. a 4) tak případné povětrnostní vlivy v jednotlivých rozjížďkách a soutěžních dnech a je z celkového hlediska podstatně vhodnější a spravedlivější než diskutovaný program automobilových soutěží neboť zohledňuje specifika soutěží lodních modelů.

Proto Jako jsem vedoucí skupiny M rozhodl, že stávající způsob hodnocení soutěží seriálu MiČR bude pro rok 2010 zachován.

PROČ?
Podle pravidel Naviga jsou konány tři (vždy) nebo čtyři jízdy, při čemž do skupiny jsou pro všechny jízdy nasazeni stejní závodníci. Nejlepších šest (osm) jede finále. Tento způsob se v podmínkách ČR ukázal jako nevhodný, protože podstatná část soutěžících v početněji obsazených třídách absolvovala pouze tři jízdy a pevné stanovení skupin se ukázalo v případě „konfliktních" závodníků jako jeden z faktorů, který nepříznivě ovlivňoval konečné pořadí. Proto byl způsob konání soutěžních jízd podle pravidel Naviga nahrazen v roce 2004 dosud platnou úpravou a zařazen do národních pravidel.

Ivan Kneys, vedoucí skupiny M a mezinárodní rozhodčí CZ 21-A

Komentáře

Radek - Plzeň 11.10. 2009 21:00:00

To je fakt,proč ne?

Radek - Plzeň 18.10. 2009 13:08:16

No a je po diskusi,to jsme si moc dlouho nepodiskutovali,ale tak to má být,rozhodnout musí vždy vedoucí.

Pybé - Plzeň 18.10. 2009 13:27:55

Já pně souhlasím s tím, jak se to jezdí nyní. Prostě si zajezdíme a vyhrávají ti, co něco umí a tak to má být. A nevyhrávají ti, co vyfasujou dobrou vodu a dobrou rozjížďku a se super odlepenou lodí najedou mnoho kol páč se jim tam nikdo nemotá a nemusí s nikym závodit. To potom rozhodně neni radost ze závodění a neni moc o co bojovat.

A když se všimneme, tak remcají nejvíce ti, co zrovna velkou technikou pilotáže nevládnou.... O Maškovi starším nemluvě, páč ten nejezdí vůbec a jenom remcá o autíčkách a my chceme jezdit lodě. Ať si autíčka klidně jezdí, každopádně to společného s loděmi má v praxi velmi málo.

Pybé - Plzeň 18.10. 2009 13:29:24

Toto téma jsem nadhodil proto, že do toho někdo porád šťourá. Takhle to má napsaný a může si to kdykoliv přečíst.

Pelugi - Plzeň 18.10. 2009 21:09:13

Taky souhlasím s tím, jak se to jezdí nyní. Jsou to závody na 2 dny a tak je to podpořený pravidlama. Pokud by chtělo moc lidí přijet na jeden den, můžeme si udělat jednodenní soutěže, brát jednu jízdu ze dvou a v sobotu večer budem doma...Jenže to si asi moc nezajezdíme

Radek - Plzeň 18.10. 2009 21:40:40

Peldo budeme rádi když přijedeš alespoň na ten jeden den:))))
Ale souhlasím s tebou.

Pybé - Plzeň 22.10. 2009 17:51:02

Jen pro informaci toto téma bylo prodiskutováno již dávno před několika lety a bylo odsouhlaseno modeláři, kteří sekci M jezdí.

A plně souhlasím s Radkem, že rozhodnout má vždycky vedoucí.

Rozhodně neni už o čem diskutovat, protože tento systém je několik let osvědčený v praxi a funguje dobře.

Standa Mašek - Plzeň 25.10. 2009 19:32:51

Jen se divím, že jsem svým jedním drobným návrhem na změnu pravidel, spustil takovou diskuzi. Chtěl jsem jen trochu zjednodušit práci rozhodčím (jen potvrdí Start a pak se věnují jen sledování závodníků a závodu), závodníkům přinést větší komfort (přesné odpočítávání startu, pravidelné hlášení zbývajícího času apod. – počítač se neplete, co si nastavíte, to dělá), přihlížejícím hlásí průběžné pořadí. Na internet lze dát kompletní výsledky včetně průjezdů jednotlivých kol všech jízd a všech závodníků a to ve velmi přehledném rozpisu. A program umí řadu dalších věcí, které já ani neznám.
A že by se nechali závody s autíčkářským programem i zrychlit (3 rozjížďky v sobotu a 3 finále v neděli), záleží hlavně na závodnících. Nikomu nic nevnucuji, jen nabízím seznámení s tím, jak to funguje jinde. Např. 17.října 2009 se v Trutnově odjely závody s 81 auty (11 skupin), 3 rozjížďky na 6 minut a 3 finále na 6 minut, celkem 66 jízd za jeden den, takže to byl opravdu kvapík (ano, lodě se nesvážely, ale občas se rovnala trať). Při dnešní kvalitě Wifi souprav se nedělá žádná zkouška rušení, nefunkční transpondér není důvodem k protestu, nefunkčnost je na 99% nepořádkem u závodníka. A v diskuzi si závodníci pochvalují super organizaci (např. na www.rcatrutnov). Nikdo nikoho nenaháněl, všichni se dostavovali včas, pokud někdo nestíhal (jel dvě kategorie hned po sobě), dopředu sám požádal o minutku posečkání, hlavní pořadatel a obsluha počítače stihl ještě vyhrát dvě kategorie.
Mohli by se tedy jet v sobotu i tři jízdy a v neděli třeba taky, chceme si hlavně zajezdit. A do už tak složitých pravidel by stačilo jen doplnit jednu větu, že závodníkovi bude uznán výsledek, jen když se zúčastní alespoň jedné jízdy v sobotu a jedné v neděli. Nikdy jsem nenavrhoval jednodenní závody, dvoudenní jsou vyhovující.
Jsem rád, že alespoň Radek a Honza Koutník se přijeli na chvíli podívat, jak to funguje na závodech aut, i když viděli jen dopolední rozjížďky a ne zajímavá odpolední finále.
A rozdíly mezi loděmi a auty – samozřejmě jsou, ale víte, co všechno z aut používáme?
O používání čipů AMB (staré nabíjecí verze) se už uvažovalo někdy před 15 roky, ale byl problém s vracením k nabíjení a všichni se báli, že je někdo namočí nebo utopí, takže je nikdo nezajistil. Až přišly ty dnešní personální čipy, které donesl Jarda Rezek, samozřejmě z autíček, upravil můj program (který jsem, já s Ivanem Škábou, nechal někdy v roce 2003 udělat a pak se různě upravoval), aby fungoval s dekodérem AMB.
Vybírané baterie NiMh se používaly také od autíčkářů (sady po 6 článcích, 7-mi článkové sady dělal jen Hopf).
Dále různé vybíječe, testery motorů, kotvy, soustruhy na kotvy, přihlašování na internetu apod. bylo děláno právě pro autíčkáře. A my jsme to samozřejmě používali.
Jeden velký rozdíl tu ještě je – pořadatel (většinou obchodník s RC auty) má mimořádný zájem o to, aby mu na závody přijelo co nejvíce závodníků, kteří si u něj koupí pneu a náhradní díly. Pravidla jsou jednoduchá (1jedna stránka A4 s dovětkem „K závodu se může přihlásit každý, kdo chce závodit v duchu FairPlay“, www.rcxauta.cz), hlavní pořadatel se plně respektuje a co řekne, platí. Nedovolí si nikoho poškodit ani zvýhodnit, protože by mu na další závody už nikdo nepřijel a on by přišel o svůj busines. A stejně při ranní rozpravě dovolí podotknout, že pokud někdo nechce jezdit slušně, ať ihned odjede. Nikdo neodjel.
Jinak doporučuji přečíst ve Zpravodaji KLoM ČR 68/2009 - září 2009 články 2.4 a 2.5 od Ing. Janouška, zajímavé počtení a hodnocení lodního modelářství.

Radek - Plzeň 26.10. 2009 14:48:31

Pánové, sháním ten nový dvoufázový motor do malého standarta ale snad ho budou mít autíčkáři,ty mají všechno.