Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Výsledky voleb vedoucího sekce M

Pan Ivan Kneys rezignoval na funkci vedoucího sekce M lodních modelářů. Tímto bych mu chtěl poděkovat za dlouholeté působení v této funkci, hodně toho pro nás všechny a tento sport udělal.

Proběhla volba nového vedoucího a byla zvolena Zdeňka Dostálová.

Výsledky voleb

Honza Pubec