Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Pojednaní o současných modelářských strastech

Pojednání nejen o diskusi o prodloužení časů, jedné, dvou, třech nebo dokonce více článcích v sérii, ale i jiných modelářských strastech......

Skončila soutěžní sezóna a jak už to tak většinou bývá, opět se nám objevují nejrůznější ankety a názory co a jak by bylo dobré v nejbližší době změnit ať už ku prospěchu konkrétního „koumáka" a navrhovatele, jisté zájmově skupiny, avšak a bohužel v nejmenší míře pak hlavně ku prospěchu všech zúčastněných jako celku.

A toto je právě největším kamenem úrazu, neboť naše hobby (zdůrazňuji hobby) je činnost dobrovolná a v drtivé většině financována jen z ušetřených peněz jednotlivých modelářů. Nikdo v převážné většině nedělá nic jen tak, bez jakéhokoliv výstupu, ať už v našem případě ve formě uspokojení například z dosažených výsledků a to nejen díky vlastnoručně vyvinutému modelu nebo třeba nadšení z povedené pilotáže modelu.

Nedávno jsem zaznamenal další z četných komunikací, která se týká hlavně lobby za zvýšení počtu článků pro jednotlivé kategorie v rámci zachování současně platných hmotnostních limitů. Většinou se navrhovatelé zaměří na argument ohledně příliš vysokého proudového zatížení regulátorů při nízkém napětí 2S pohonné baterie, že by určitě bylo lepší a efektivnější povolit zapojeni alespoň 3S a tím ušetřit značné částky za 150 a více ampérové regulace, protože ty které používali dosud již jsou nebo brzy budou nedostačující.

Je opravdu nutné něco měnit? Snad ano, ale má být skutečnou prioritou uvolnění limitujícího počtu článků? Není opravdový problém, který může mít v budoucnu fatální důsledky pro značnou část modelářské veřejnosti, ve skutečnosti někde úplně jinde?

Toto vše mě vedlo k zamyšlení a analýze, zda je toto zvýšení počtu článků v rámci zachování hmotnostního limitu pohonné baterie skutečně nutné a výhodné.

Z fyzikálního hlediska je vyšší napětí a nižší proud neoddiskutovatelně efektivnějším řešením, neboť velice zjednodušeně a laicky řečeno oteplování komponent roste se čtvercem (druhou mocninou) proudu a to samozřejmě znamená, že v podobě tepla nám odchází energie bez nějakého, sebemenšího užitku, ba naopak.

Je ale v našem případě navýšení počtu článků alespoň na 3S pro ECO, Mono 1 a Hydro1 skutečně efektivním řešením? Troufám si oponovat, že nikoliv a následně uvedu několik relevantních důvodů, proč ne.

Současná úprava pravidel povoluje zapojení pouze 2S1P, popřípadě 2S2P v případě LIPO, což umožňuje exkluzivní využití stávajících motorů, které modeláři využívali v modelech poslední generace vybavených ještě 7mi NiMH články a v drtivé většině se stávajícími regulátory otáček za nepatrného zvětšení stoupání šroubu (mezi 3-4 mm), jako kompenzaci nižšího napětí zdroje. Tuto konfiguraci, konkrétně motor LMT 1530-8, regulaci BK 1890 micro a šroub vytvořený z polotovaru Benecken průměru 32 mm a stoupání 35 mm s bateriemi 7,4 V a kapacity mezi 5,3-5,5 Ah, jsem absolutně bez sebemenšího problému provozoval za dosažení velice konkurenceschopných výsledků. Dokonce považuji za nezbytné, abych uvedl fakt, že jsem tuto konfiguraci s LiPO články v rámci dané třídy používal za celkově nižší provozní náklady v porovnání s dobou, kdy jsem jako pohonné zdroje používal NiMH články.

Nejen dle mého názoru fantastická možnost soutěžit v ECO, ale hlavně v MONO2, se skutečně konkurenceschopným původním vybavením pro modeláře, kteří si up-grade zejména motoru nemohou z finančních důvodů ať už dovolit nebo vzhledem k současné globální ekonomické situaci se jim do takovéto investice (spíše vlastně spotřeby) nechce prostě peníze vložit.

Jiná situace ale nastává v případě HYDRO tříd, ale je ta situace z pohledu vícenákladů spojených pouze a jen s přechodem na LIPO články opravdu tak jiná? Nejsem o tom plně přesvědčen. Už před 2 lety, kdy jsem se s aktivním soutěžením ve třídě Hydro 1 na nějakou dobu rozloučil, nebyly stávající 90 Ampérové regulace z několika důvodů sto bezproblémově fungovat již v případě 8,4 V a 36Wh NiMH baterií. Samozřejmě, že v případě LIPO článků o mnohem vyšší kapacitě by požadavky na regulátor samozřejmě vyrostly! Vzrostly by ale stejně i v případě, kdyby pravidla umožňovala 3S zapojení! A to protože LIPO 3S v hmotnostní kategorii 280 gramů lze v současnosti pořídit již o jmenovité kapacitě okolo 4250 mAh, dostali bychom se tedy na úroveň proudu jako před 2 lety, avšak při jmenovitém napětí o celých 2,7 V více, než-li v případě 7x NiMH, tedy celkově mnohem vyšším příkonu baterie, což by znamenalo značnou investici v podobě nejen regulátoru, ale i motoru v důsledku výše specifikovaného nárůstu napětí.

Nebylo by tedy vhodné jednoduše uvolnit počet článků neomezeně v rámci bezpečnostně specifikovaného limitu 43V? (vyšší napětí by mělo logicky v rámci hmotnostního limitu pohonného zdroje za následek značné snížení proudu a tedy v absolutní hodnotě snížené nároky na proudovou specifikaci regulátoru) Rezolutně nikoliv!

Pokrok v oblasti výkonnosti LiPO baterií probíhá neuvěřitelným tempem ( doufejme jen, že ve finále ne na úkor spolehlivosti, jako u NiMH), což má za následek, že každou chvíli konkrétní výrobce přichází na trh s novými „kapacitami" v rámci XS1P, což v jakýkoliv daný okamžik znamená, že právě v tu chvíli bude existovat baterie o konkrétním napětí a kapacitě která bude v rámci daného hmotnostního limitu poskytovat nejvyšší výkon.

Co to znamená? To znamená, že toto zvýší tlak na soutěžící, jestliže si za pokud možno srovnatelných podmínek chtějí na soutěži „srovnat síly", budou muset vkládat nemalé finanční prostředky do nového a nového motoru, vždy na základě nejvýkonnější specifikace XSYP baterie, v daném okamžiku dostupné. Další otázkou zůstává, zda i ti „movitější" budou ve finále ochotni do svého hobby spotřebovávat další a další prostředky za nesmyslnou honbou za miliwatthodinami.

Lodních modelářů je rok od roku méně a proto by měly být uskutečněny pouze a jen racionální úpravy pravidel zamezující nesmyslné plýtvání ušetřenými financemi. Při psaní předchozího odstavce se mi vybavila scénka z filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje", kde automobilový závodník, pan Nárožný před prázdným publikem pronáší emotivní větu ve smyslu: „Já požaduji opakování vítězného ceremoniálu". Doufejme, že to v našem případě neskončí podobně a nebude jezdit pár jedinců, které to ve finále rovněž stejně přestane bavit.

Spíše, než-li uvolnění počtu článků bych se raději zasadil o významné plánované snížení hmotnosti baterie a to tak, abychom se dostali ze současných zhruba a troufám si říci nesmyslných 42 Wh zpět na rozumnou hodnotu někde okolo 30 Wh v případě „dříve 7mi článkových" tříd.

Proč nesmyslných 42 Wh? To proto, že takovýto příkon na trojúhelníkové trati s délkou strany 30 metrů nelze během 6 minut efektivně zužitkovat, modely jsou z tohoto značného přebytku příkonu baterie až příliš rychlé a mnoho energie je vyplýtváno na zajištění potřebné stability modelu za výsledného zvýšení odporu modelu a to nejen v zatáčkách.

Krom dnes již ohrané fráze, že konečně máme (a pravděpodobně někteří pořád nikoliv) slušný příkon baterie a téměř všem „to jede a dojíždí", ale, ono upřímně i kdyby bylo dostupných třeba 60Wh, stejně by to někteří dokázali spotřebovat i během kratšího pracovního času.

Na druhé straně lze vznést další argument, že při snížení hmotnosti LiPo článků by nebylo možné použít ostatní typy v současnosti povolených baterií. Ono upřímně, ve finále díky určitým charakteristikám současných A123 ( ať už nedostatečné „tvrdosti" nebo vyšší hmotnosti zdroje) se mezi modeláři, krom Mini Eco Standard, A123 příliš nerozšířily. Je možné, že v současné době lze snad ještě z NiMH baterie ze všech povolených typů baterií vyzískat nejvíce energie, ale za jakou cenu? Vzhledem k stále ne příliš dobré spolehlivosti NiMH článků určitě neadekvátní.

Závěrem si dovolím konstatovat, že pro všeobecný prospěch elektromotorem poháněných rychlostních modelů lodí by dozajista vedla úprava pravidel ve smyslu povolení pouze LiPO baterií a to z důvodu velice dobré životnosti těchto článků ( jako podpůrný fakt uvádím, že jsem letos odjel veškeré soutěže v národní třídě ECO LIPO, s tentýž LIPO sadou, kterou jsem již používal během 3 závodů v sezóně 2008). Určitě bych zachoval v současnosti povolený počet článků a zapojení s tím, že bych se spíše zaměřil na postupné snižování maximální povolené hmotnost baterie. Toto řešení by totiž zachovalo možnost použít předchozí motory a rovněž by zamezilo neustálému zvyšování rychlosti modelů a v nemenší míře proudové nárčnosti na regulátory, ono i za současné situace je opravdu kvalitní regulátor otáček (120-150A) pořád levnější než špičkový elektromotor.

Je mi naprosto jasné, že s tímto článkem se nemusí všichni ztotožňovat ( a to zejména podle prvního odstavce), každý má právo na svůj názor, avšak je určitě nutné, pokud jakékoliv změny podniknout, měly by tyto změny přinést zlepšení, nikoliv zhoršení už tak komplikované situace.

Přeji všem, nejen modelářům hodně zdraví a spokojenosti v nadcházejícím roce 2010.

S pozdravem, Michal Kneys

Článek ke stažení v pdf

Komentáře

Pybé - Plzeň 07.01. 2010 12:04:48

Od té doby, co lítám, mě modelářství baví čím dál méně. Jednoduše lítání je fakt zábavnější a existuje i mnoho jiných zábavnějších i méně finančně náročných koníčků. Kdyby se nezměnili baterie, tak už jsem modelaření zabalil. Modelařím od deseti let a pořád mi závodění baví a to je důvod, proč jsem to ještě nezabalil. Každopádně prachy jsou prachy a šáhněme si každej na dušičku... kolik z nás už to zabalilo, kolik z nás závodění a investice do závodění omezilo, a kolik z nás o ukončení přemýšlelo.

1. fakt - Většina z nás honění za miliwathodinama už fakt nechce. Všichni jsme to zažívali většinu své modelářské kariéry a víme o co jde.
2. fakt - Rozhodně by bylo dobré pravidla ohledně pohonu a baterií napsat spíše natvrdo než volně. Čím více volnosti, tím více testování, spekulací, a především nežádoucích a zbytečných investic.
3. fakt - Rozhodně by bylo dobré povolit pouze LiPo baterie. Jsou otestované, mají velmi dobrou životnost a jsou ekonomické. Další možnosti baterií přináší zase jen spekulace, testování a nekonomické a zbytečné investice.

Myslím, že se shodneme v jednom. Nikdo z nás asi v dílně tiskárnu na prachy nemá a sponzory jako v F1 asi taky ne.

Tak pojdmě něco rozumného vymyslet, jak ze situace aktuální ven!