Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Hodnocení sportovní sezóny skupiny M - 2010

Seriálové soutěže mistrovství ČR skupiny M byly v roce 2010 pořádány a organizovány podle pravidel NAVIGA 2007 s dodatkem platným od 1. 1. 2009 a úpravou konání soutěžních jízd podle národních pravidel pro rok 2010 - vesměs jako dvoudenní soutěže.

Všech pět soutěží bylo konáno v souladu s termínovým kalendářem: první a pátá soutěž v Náchodě, druhá v Praze, třetí v Borovanech a čtvrtá v Plzni. Lze konstatovat, že všechny tyto seriálové soutěže byly tak jako v dřívějších letech pořadateli organizačně i materiálově dobře zajištěny.

Soutěže proběhly v souladu se Sportovním řádem a bez protestů, výsledkové listiny byly zveřejňovány bezprostředně po skončení soutěže na internetových stránkách KLoM ČR,
www.rcmodell.cz a
www.hydrosfera.cz

Ve všech vypsaných třídách se seriálových soutěží v roce 2010 zúčastnilo celkem 74 závodníků se 175 modely, (v roce 2008 to bylo 90 závodníků s 211 modely). Účast modelářů na soutěžích seriálu MiČR skupiny M v členění podle klubů je uvedena v příloze č. 1.

K dalšímu nárůstu soutěžních modelů došlo ve třídách Mini ECO (47 modelů v roce 2008,
84 modelů v roce 2009, 91 modelů v roce 2010), což svědčí o stoupající oblibě obou tříd mezi modeláři.

U tříd ECO po zavedení národní třídy ECO 10 došlo k mírnému nárůstu, u tříd Mono I, Hydro I a II byl počet soutěžících srovnatelný s rokem 2009, třídy Mono II a FSR-E nebyly na žádné z pěti seriálových soutěží obsazeny.

Účast zahraničních závodníků na soutěžích v Náchodě a v Plzni i v letošním roce nesporně přispěla ke zvýšení sportovní úrovně celého seriálu.

V juniorských třídách byly pravidelně obsazovány třídy Mini ECO Standard a Mini ECO Expert, v ostatních třídách se nepravidelně zúčastňovali 1 až 4 junioři, takže většinou absolvovali své jízdy společně se seniory a získané body do seriálu jim byly započítány do samostatné tabulky.

Celkem se seriálových soutěží v roce 2010 zúčastnilo 21 juniorů (v roce 2009 se seriálu zúčastnilo 24 juniorů, z toho 17 členů SMČR a 7 zahraničních závodníků), z toho 16 členů SMČR a 5 juniorů z Polska na soutěži v Náchodě.

Konečné výsledky seriálu Mi ČR a hodnocení skupiny M za rok 2010 byly zveřejněny na internetových stránkách KLoM ČR, www.rcmodell.cz , www.hydrosfera.cz a byly zaslány sekretáři KLoM panu Lejskovi ke zveřejnění ve Zpravodaji.

Vyhodnocení seriálu bylo provedeno v sobotu 19.9 v Ejpovicích. Zúčastnilo se 28 účastníků seriálových soutěží (z toho 26 z České republiky a 2 ze Slovenska). Omluveni byli modeláři, kteří se zúčastnili akcí skupiny NS, Moravského poháru nebo byli na dovolené. Za nepřítomné modeláře převzali ocenění zástupci klubů.

Vedoucí skupiny M předal úspěšným závodníkům, kteří se umístili na prvních třech místech v celkovém hodnocení diplomy a členům SMČR ve třídách, které splňovaly podmínky pro udělení titulů Mistr ČR, I. a II. Vícemistr ČR předal poháry. V juniorských třídách Mini ECO Standard, Mini ECO Expert, ECO Standard a ECO Expert obdrželi poháry rovněž první tři soutěžící junioři, členové SMČR.

V diskusi k termínovému kalendáři na rok 2011 bylo kladně hodnoceno přesunutí soutěže v Borovanech na jarní termín. Se zástupci přítomných klubů byly předběžně dohodnuté termíny konání soutěží a tyto termíny byly následně znovu konzultovány s předsedy pořadatelských klubů.

Konečný kompromisní návrh termínů soutěží skupiny M byl jednotlivými kluby zaslán sekretáři KLoM ČR k zařazení do kalendáře 2011:

Soutěž

Pořadatel

Termín

Místo

1. soutěž

KLoM Náchod

7.5.-8.5.2011

Rybník Podborný, Náchod

2. soutěž

KLoM Praha 4

21.5.-25.5.2011

Nádrž Košík, Praha

3. soutěž

KLoM Maják Borovany

11.6.-12.6.2011

Rybník Pražan, Borovany

4.soutěž

KLoM Plzeň Doubravka

27.-28.6.2010

ATC U jezera, Ejpovice

5. soutěž

KLoM Náchod

27.8-28.8.2011

Nádrž Košík, Praha

Veřejná soutěž,

Vyhodnocení seriálu

KLoM Plzeň Doubravka

17.9.-18.9.2010

ATC U jezera, Ejpovice

Soustředění talentované mládeže

26.-28.6.2010

ATC U jezera, Ejpovice


Vprůběhu další diskuse, která následovala po předání cen a projednání termínů soutěží v roce 2011 byla projednávána organizace soutěží.

Pro sezónu 2011 budou do sportovního řádu a do seriálu skupiny M zařazeny stejné třídy jako v roce 2010, soutěže modelů F1E a F3 budou vypisovány na soutěžích podle rozhodnutí pořadatelů.

Po skončení oficiální části následovala volná zábava, výměna zkušeností a informací mezi účastníky závěrečného hodnocení.

Při hodnocení sportovní sezóny skupiny M je třeba zmínit aktivity klubu RC Modellclubu Praha 4, který z popudu Jardy Rezka uspořádal seriál jednodenních veřejných soutěží Mini ECOCAP, vypsaný pro třídy Mini ECO Standard, Mini ECO Expert a Mini ECO Team. Původně šestidílný seriál vhodně doplnil soutěže seriálu MiČR skupiny M a v neposlední řadě přispěl k rozšíření modelářské základny o nové tváře. Celkem se soutěží tohoto seriálu zúčastnilo 26 modelářů ve třídě Mini ECO Expert a 42 modelářů ve třídě Mini ECO Standard.

Tento seriál je pořadateli připravován i pro rok 2011, termíny budou zveřejněny v návaznosti na vydání oficiálního kalendáře KLoM ČR.

Ve dnech 28. -30.5 uspořádal klub lodních modelářů RC Modellclub Praha 4 již 14. Ročník Elektroregaty Praha s mezinárodní účastí. Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 48 modelářů, z toho 12 juniorů (1 z Ruska, 4 z Polska a 7 z České republiky) a 36 seniorů (7 z Německa, 7 z Polska, 1 z Ruska a 21 z České republiky) se 123 modely (z toho junioři 33 modelů a senioři 90 modelů).

V době od 17. do 26. září se v Německu, na vodní ploše rekreační nádrže „Waldsee“ Murrhardt/Fornsbach, konalo MS Naviga skupiny M. Z České republiky se MS jako závodníci zúčastnili junioři Martin Hanzlík, Pavel Chlup a Jan Procházka a senioři Lukáš Čížek, Zbyněk Fišer, Lukáš Linhart, Miroslav Miletín, Jaroslav Rezek, Jan Sršeň, Zdeněk Sršeň a Vratislav Švorčík, který současně zastával funkci vedoucího výpravy. Jako vedoucí startovišť byli na MS delegováni dva čeští mezinárodní rozhodčí Jiří Šafář a Ivan Kneys.

Ve středu 22.9 byla porada vedoucích týmů, v jejímž průběhu byla konána volba vedoucího sekce M na další období. Navrženi byli tři kandidáti, v tajném hlasování obdržel Walter Geens z Belgie 10 hlasů a stal se vedoucím sekce na další období, Ivan Kneys obdržel 7 hlasů a Marian Wyrzykovski z Polska1 hlas.

V pátek 24. 9. byla porada vedoucích týmů na projednání změn pravidel a stanovení koncepce dalšího vývoje. Na této poradě seznámil Walter Geens přítomné s písemně předloženými návrhy – (Belgie, Česká republika). Projednávání a schvalování těchto návrhů se však zvrhlo na diskuse o zrušení některých tříd (Mini ECO Standard, ECO Standard – třída byla zařazena jako DEMO), zavedení v praxi obtížně uplatnitelném způsobu kontroly akku pomocí wattmetrů atd. Důsledkem bylo, že se nic neprojednalo a neschválilo a vše se bude zřejmě řešit dodatečně, neboť vydání nových pravidel je nezbytné vzhledem k tomu, že poslední ucelená pravidla zpracoval Michael Dahm v roce 2007.

Z celkového pohledu na výsledky české reprezentace lze konstatovat silnou pozici Čechů ve třídách Mini ECO a ECO. Naopak, ústup z dosavadních pozic znamenaly výkony ve třídách Mono a Hydro, kde se do finále probojoval pouze jeden český závodník Vratislav Švorčík (na MS 2008 se Miroslav Miletín umístil na 3. místě v Mono I J, Jaroslav Rezek na 2. místech v Mono I S a v Hydro III, ve finálových jízdách se umístili v Hydro II na 4. místě Lukáš Linhart a na 5. místě v Mono I Zbyněk Fišer).

Zbyněk Fišer, obhájit titul mistra světa v prestižní třídě ECO Expert a získal další dvě stříbrné medaile ve třídách Mini ECO Standard a Mini ECO Expert, Vratislav Švorčík získal ve třídě Mini ECO Expert bronz. V juniorech získal zlato Pavel Chlup ve třídě ECO Standard, 2x stříbro Jan Procházka ve třídách Mini ECO Expert a ECO Expert, bronz přidal ve třídě ECO Expert Pavel Chlup a společně zlatou ve třídě ECO Team a 3. místo ve třídě Mini ECO Team. Úspěch týmů dovršily ještě oba české týmy ve třídě Mini ECO Team, kde zvítězil tým CZ1 (Švorčík, Rezek, Fišer) a 3. místo obsadil tým CZ 2 (Miletín, Čížek).

Na medailová umístění ve finále nedosáhli Martin Hanzlík (7. místo ve třídě Mini ECO Standard J) a Jan Sršeň (4. místo ve třídě Mini ECO Standard a 6. místo ve třídě Mini ECO Expert). Do finále se nedostali Zdeněk Sršeň (9. místo Mini ECO Standard) a Lukáš Linhart (shodně 18. místa ve třídách ECO Expert a Hydro II).

Zisk dvou zlatých, čtyř stříbrných a dvou bronzových medailí v individuálních třídách a dvou zlatých a jedné bronzové v soutěžích týmů byl v silné konkurenci ostatních zemí úspěchem a je třeba všem, kteří se o jejich získání zasloužili poděkovat.

Vzhledem k tomu, že na MS nebyly projednány změny a doplňky pravidel Naviga, nebylo možno předložit návrhy na doplnění národních pravidel. Podle posledních informací od člena technické komise Vratislava Švorčíka řeší Walter Geens problematiku doplnění pravidel a omezení počtu tříd Navigy pomocí ankety se zástupci jednotlivých členských států Navigy, výsledky nejsou v současné době známé. Lze však předpokládat vyřazení nebo sloučení některých tříd a povolení zapojení LiPo 2/3S 1/2P pro třídy ECO, Mono I a Hydro I, ke zvýšení počtu článků v sérii by mělo dojít i u tříd Mono II a Hydro II. Oficiální znění doplňku pravidel skupiny M by mělo být projednáno a schváleno presidiem Navigy.

V roce 2010 mělo být provedeno školení rozhodčích skupiny M. Toto školení jsem vzhledem k předpokládanému doplnění a vydání nových pravidel Naviga skupiny M po MS odložil na rok 2011.

V Plzni dne 4. 11. 2010

Předkládá Ing. Ivan Kneys, vedoucí skupiny M


Komentáře

Radek - Plzeň 29.11. 2010 14:03:28

Kam se nám poděla 4. soutěž?

Pybé - Plzeň 29.11. 2010 14:09:41

Sem to panu Kneysovi už psal