Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Mistrovství světa Naviga 2010 - skupiny M

MS Naviga 2010 skupiny M se konalo v době od 17. do 26. září v Německu, na vodní ploše rekreační nádrže „Waldsee“ Murrhardt/Fornsbach. V průběhu mistrovství se ukázalo, že pozdní termín konání MS přinesl některé problémy, o kterých se zmíním dále.

Z České republiky se MS jako závodníci zúčastnili junioři Martin Hanzlík, Pavel Chlup a Jan Procházka a senioři Lukáš Čížek, Zbyněk Fišer, Lukáš Linhart, Miroslav Miletín, Jaroslav Rezek, Jan Sršeň, Zdeněk Sršeň a Vratislav Švorčík, který současně zastával funkci vedoucího výpravy. Jako vedoucí startovišť byli na MS delegováni dva čeští mezinárodní rozhodčí Jiří Šafář a Ivan Kneys.

Pro české závodníky bylo místo konání mistrovství z hlediska dopravy výhodné, z Rozvadova do Murrhardtu vedla trasa s výjimkou posledních cca třiceti km po dálnici. Většina českých závodníků byla ubytována v kempu, jedna skupina v 7 km vzdáleném Murrhardtu a Ing. Hanzlík sehnal na poslední chvíli ubytování ve Fornsbachu, cca 2 km od závodiště.

V pátek 17. a v sobotu 18. do 11,00 proběhla prezentace a závodníci měli možnost tréninku na jednotlivých startovištích. Při registraci byly všem závodníkům předány drobné dárky
a informační brožura s rámcovým časovým plánem mistrovství, který byl na jednotlivých startovištích v podstatě dodržován. Oproti našim zvyklostem rozpisu časového plánu na skupiny byl časový rozpis MS sestaven blokově na třídy a závodníci si museli hlídat čas startu své skupiny, což některým našim závodníkům dělalo problémy.

Mistrovství se podle neoficiální informace zúčastnilo 18 států a přihlášeno bylo 235 závodníků. Klasifikováno bylo 428 modelů v individuálních třídách a 41 dvou až tříčlenných týmů.

Na tomto mistrovství světa bylo v souladu s pravidly kromě vážení modelů tříd Mini ECO
a ECO uplatněno u všech tříd též důsledné měření napětí všech pohonných zdrojů před jízdou a po jejím skončení a vážení AKKU LiPo po skončení jízdy. Porušení těchto pravidel mělo za následek celou řadu diskvalifikací jak jednotlivců, tak i týmů v jednotlivých jízdách, ale i ve finále.

V sobotu 18.9. odpoledne od 17,30 proběhlo v hale ve Fornsbachu slavnostní zahájení MS za účasti starosty města Murrhardt Dr. Gerharda Strobla, presidenta Navigy Dietera Matysika,
1. předsedy pořadatelského klubu SMC Stuttgart Ernsta Veese, dalších funkcionářů Navigy
a hostů.

Večer proběhlo jednání rozhodčích a následně vedoucích národních týmů. Na jednání rozhodčích požadoval stávající vedoucí sekce M a hlavní rozhodčí MS Marian Wyrzykowski uplatnění zákazu výměny LiPo pohonných zdrojů u dvoučlenných týmů, což by při akceptování požadavku vyřadilo ze soutěže celou řadu přihlášených týmů. Po déle trvající výměně názorů mezi členy presidia Navigy a vedoucím sekce nebyl požadavek akceptován.

Na následující poradě vedoucích týmů byly účastníkům podány informace o průběhu MS. Opakovaně uplatněný požadavek Mariana Wyrzykovského na zákaz výměny LiPo pohonných zdrojů u dvoučlenných týmů nebyl rovněž akceptován.

Ve středu 22.9. byla večer porada vedoucích týmů, v jejímž průběhu byla konána volba vedoucího sekce M na další období. Jako první vystoupil s návrhem vedoucí ruského týmu Krutik a navrhl Ivana Kneyse. Jan Stolarek z Polska navrhl dosavadního vedoucího Mariana Wyrzykovského z Polska. Zástupce pořadatelské země Michael Dahm navrhl Waltera Geense z Belgie. Všichni tři kandidáti poté vystoupili s se svou vizí. V tajném hlasování obdržel Walter Geens 10 hlasů a stal se vedoucím sekce na další období, Ivan Kneys obdržel 7 hlasů a Marian Wyrzykovski 1 hlas.

Ve svém vystoupení Walter Geens jmenoval čtyři své spolupracovníky (zástupci Francie, Anglie a Hongkongu, jedním z nich je i Vratislav Švorčík, který má zajišťovat kontakt na východní Evropu).

V pátek 24.9. ráno se konala užší porada Waltera Geense s jeho vybranými spolupracovníky a následně byla na večer svolána porada vedoucích týmů na projednání změn pravidel
a stanovení koncepce dalšího vývoje. Na této poradě seznámil Walter Geens přítomné s písemně předloženými návrhy – (Belgie, Česká republika). Projednávání a schvalování těchto návrhů se však zvrhlo na diskuse o zrušení některých tříd (Mini ECO Standard, ECO Standard – třída byla zařazena jako DEMO), zavedení v praxi obtížně uplatnitelném způsobu kontroly akku pomocí wattmetrů atd. Důsledkem bylo, že se nic neprojednalo a neschválilo
a vše se bude zřejmě řešit dodatečně, neboť vydání nových pravidel je nezbytné vzhledem k tomu, že poslední ucelená pravidla zpracoval Michael Dahm v roce 2007.

Podle časového rozpisu mistrovství byly od neděle do čtvrtka konány tři jízdy, v sobotu a v neděli byly konány finálové jízdy. Až na drobné problémy první a druhý den (pozdní vyvěšení rozlosování do skupin a opožděná instalace měřícího zařízení) pořadatelé organizaci mistrovství zvládli a vzniklé problémy okamžitě řešili podle požadavků vedoucích startovišť.

Podle předpovědi mělo být skoro celý týden počasí s malou oblačností, srážky se měly vyskytnout až v závěru týdne. V odpoledních hodinách však docházelo k padání listí, někdy i celých větviček, takže dva svážecí čluny o přestávkách mezi jízdami vytrvale kroužily a jejich posádky lovily keserem listí z vodní hladiny.

V pátek 24.9. odpoledne, kdy byly na programu třetí jízdy tříd ECO T, Mini ECO T a ECO Standard J se naplnila předpověď a začalo pršet a pršelo až do sobotního rána. Padající listí pokrylo hladinu a závodníci téměř v každém kole museli vyjmout model z vody a odstranit ze šroubu nebo kormidla zachycené nečistoty. I když byly pro všechny účastníky odpoledních jízd stejné podmínky, dosažené výsledky byly vesměs výrazně horší než v prvních dvou jízdách.

V sobotu 25.9. byly od 13,00 na programu 3. jízdy ECO Standard S a finálové jízdy tříd Mini ECO Standard, ECO, ECO T, FSR-E, Mono a Hydro. Vytrvalý noční déšť potopil listí pod hladinu, tratě byly v podstatě bez nečistot, takže o umístění rozhodovalo umění závodníků
a kvalita jejich modelů.

V neděli 26.9. byly na programu zbývající finálové jízdy ECO Standard, Mini ECO Expert a Mini ECO T.

Odpoledne od 14,00 bylo v hale ve Fornsbachu slavnostní zakončení MS. V úvodu uctili účastníci památku vícepresidentky Navigy Maria Domiděnko z Ukrajiny, která podlehla zhoubné chorobě. Poté byly funkcionářům, zajišťujícím průběh MS, pořadatelům
a rozhodčím předány drobné dárkové předměty. V dalším průběhu byly závodníkům, kteří se umístili na prvních třech místech předány medaile a diplomy. Závodníci DEMO tříd ECO Standard a Mini ECO T dostali poháry s emblémem pořadatelského klubu SMC Stuttgart. Slavnostní odpoledne zakončil vícepresident Navigy Peter Schaft.

Výsledky českých závodníků:

Třídy Naviga:

Ve třídě F1-E-1kg bylo přihlášeno 21 závodníků, hodnoceno bylo 17. Soutěže v této třídě, která se v ČR prakticky nejezdí se zúčastnili Zbyněk Fišer s Vratislav Švorčík. Zbyněk Fišer měl platný výsledek pouze ve druhé jízdě a výkonem 12,90 s se umístil na 6. místě, Vratislav Švorčík se výkonem 13,35 s z první jízdy (další výsledky 13,54 s; 0) umístil na 9. místě.

Na 1. místě se umístil Pan Lei z Číny a výkonem 10,69 s ustavil nový světový rekord.

Ve třídě Mini ECO Standard J bylo přihlášeno 16 závodníků, hodnoceno bylo 15. Všichni tři češi se probojovali do osmičlenného finále. Jan Procházka se umístil na 5. místě výkonem 20 kol 1,01 s (v rozjížďkách 21; 22 a 19 kol), Pavel Chlup na 6. místě výkonem 20 kol
12,18 s (v rozjížďkách 22; 22 a 20 kol) a Martin Hanzlík na 7. místě výkonem 19 kol 8,55 s
(v rozjížďkách 21; 16 a 17 kol), který doplatil na poruchy modelu ve 2. a 3. jízdě a do finále postoupil z posledního osmého místa. Přesto je však pro něho finálové umístění velkým úspěchem.

Na 1. místě se umístil Pavel Lomtev z Ruska výkonem 24 kol 10,04 s
(v rozjížďkách 25; 23 a 6 kol).

Ve třídě Mini ECO Standard S bylo přihlášeno 18 závodníků, hodnoceno bylo 16. Ze čtyř Čechů se tři probojovali do osmičlenného finále. Zbyněk Fišer se umístil na 2. místě výkonem 22 kol 2,53 s (v rozjížďkách 25; 23 a 23 kol a postupoval do finále z 1. místa), Jan Sršeň se umístil na 4. místě výkonem 21 kol 4,78 s - o bronzovou medaili jej připravil odečet kola (v rozjížďkách 24; 23 a 22 kol), Miroslav Miletín se umístil na 5. místě výkonem 20 kol 4,16 s (v rozjížďkách 25; 0 a 22 kol). Na nepostupovém 9. místě se umístil Zdeněk Sršeň výkonem 43 kol 33,29 s (v rozjížďkách 22; 21 a 19 kol).

Na 1. místě se umístil Andriy Kovalenkov z Ukrajiny výkonem 24 kol 10,07 s (v rozjížďkách 24; 23 a 21 kol).

Ve třídě Mini ECO Expert J bylo přihlášeno a hodnoceno 22 závodníků. Oba čeští závodníci se probojovali do osmičlenného finále. Jan Procházka se umístil na 2. místě výkonem 29 kol 2,42 s (v rozjížďkách 29; 0 a 26 kol), Pavel Chlup se umístil na 4. místě výkonem 29 kol 4,40 s (v rozjížďkách 29; 26 a 26 kol a postupoval do finále z 1. místa).

Na 1. místě se umístil Filip Krawczyk z Polska výkonem 29 kol 0,01 s (v rozjížďkách 27; 25 a 25 kol. O umístění na prvních pěti místech rozhodovaly dojezdové časy, Pavlu Chlupovi chyběla na bronz 1 sec.

Ve třídě Mini ECO Expert S bylo přihlášeno 33 závodníků, hodnoceno bylo 32. Z pěti českých závodníků se čtyři probojovali do osmičlenného finále. Zbyněk Fišer se umístil na
2. místě výkonem 31 kol 6,11 s (v rozjížďkách 32; 8 a 31 kol). Vratislav Švorčík, pro kterého je tato třída na okraji zájmu a na MS byl nominován, aby si jako člen Mini ECO týmu „zatrénoval“, se umístil na pěkném 3. místě výkonem 30 kol 5,00 s (v rozjížďkách 31; 30 a 28 kol) a porazil celou řadu specialistů. Miroslav Miletín, juniorský vítěz DEMO třídy z Polska se umístil na 5. místě výkonem 28 kol 2,67 s (v rozjížďkách 28; 30 a 29 kol), Jan Sršeň se umístil na 6. místě výkonem 28 kol 6,49 s (v rozjížďkách 31; 1 a 30 kol). Na 17. místě se umístil Jaroslav Rezek výkonem 55 kol 15,81 s (v rozjížďkách 20; 25 a 30 kol).

Na 1. místě se umístil Ingo Grimminger z Německa výkonem 31 kol 0,76 s (v rozjížďkách 32; 30 a 32 kol).

Ve třídě ECO Expert J bylo přihlášeno a hodnoceno 24 závodníků. Oba čeští závodníci se probojovali do šestičlenného finále. Jan Procházka se umístil na 2. místě výkonem 40 kol 6,06 s (v rozjížďkách 36; 39 a 39 kol), Pavel Chlup se umístil na 3. místě výkonem 38 kol 4,36 s (v rozjížďkách 36; 39 a 40 kol do finále postupoval z 1. místa).

Na 1. místě se umístil Anqi Liu z Číny výkonem 40 kol 2,34 s.

Ve třídě ECO Expert S bylo přihlášeno 49 závodníků a hodnoceno 42. Ze čtyř českých závodníků se do šestičlenného finále probojoval pouze Zbyněk Fišer, který obsadil 1. místo výkonem 43 kol 1,52 s (v rozjížďkách 43; 47 a 41 kol) a obhájil titul mistra světa z Polska. Jaroslav Rezek se umístil na 17. místě výkonem 79 kol 16,59 s (v rozjížďkách 41; 3 a 38 kol), Lukáš Linhart. se umístil na 18. místě výkonem 78 kol 5,80 s (v rozjížďkách 39; 39 a 38 kol), Vratislav Švorčík se umístil na 21. místě výkonem 77 kol 8,59 s (v rozjížďkách 38; 39 a 38 kol).

Ve třídě ECO Team J bylo přihlášeno a hodnoceno šest týmů. Český tým ve složení Jan Procházka Petr Chlup se umístil na 1. místě výkonem 224 kol 14,33 s s náskokem pěti kol na tým Ruska, který se umístil na 2. místě.

Ve třídě ECO Team S bylo přihlášeno 19 týmů, po diskvalifikaci ruského týmu Kostyuk Matvějev po finále bylo hodnoceno 18. Český tým ve složení Zbyněk Fišer, Vratislav Švorčík a Jaroslav Rezek obsadil 7. místo výkonem 239 kol 11,71 s (v rozjížďkách 126; 113 a 111 kol - do finále se nedostal vzhledem tomu, že se ve třetí jízdě zastavil model Zbyňka Fišera u horní bóje a pomalá jízda svážecího člunu přispěla k horšímu výsledku této jízdy) a neobhájil titul mistrů světa z Polska.

Paradoxem finálové jízdy byla diskvalifikace dvou týmů z Číny a jednoho z Hongkongu pro přepětí akku resp. pro červenou kartu, takže jízdu dokončily pouze tři týmy – dva ruské a jeden německý. Ruský tým č 2 Kostyuk Matvějev byl při vážení akku po jízdě diskvalifikován za překročení hmotnosti. Diskvalifikace tohoto týmu měla nesportovní dohru, neboť Alexander Kostyuk přeřízl přívodní kabel el. energie ke stanovišti rozhodčích a do zajištění náhradního kabelu byl závod na cca třičtvrtě hodiny přerušen. Ruský závodník byl jury okamžitě diskvalifikován z celého mistrovství a opustil areál.

Ve třídě FSR - E S bylo přihlášeno 17 závodníků a hodnoceno bylo 14. Zbyněk Fišer se probojoval do finále z 1. místa (v rozjížďkách 62; 65 a 65 kol) pro přepětí akku však byl ve finále diskvalifikován.

Na 1. místě se umístil Eugen Gromov z Ukrajiny výkonem 63 kol 7,86 s.

Ve třídě Mono I S bylo přihlášeno a hodnoceno 41 závodníků. Ze tří českých závodníků se nikdo nedostal do finále. Nejlépe se umístil Jaroslav Rezek na 14. místě výkonem 48 kol 20,52 s (v rozjížďkách 21; 24 a 23 kol), Miroslav Miletín se umístil na 26. místě výkonem
43 kol 13,93 s (v rozjížďkách 22; 21 a 17 kol), Lukáš Čížek se umístil na 36. místě výkonem 27 kol 23,86 s (v rozjížďkách 6; 7 a 20 kol).

Na 1. místě se umístil Chan Yu Wai z Hongkongu výkonem 26 kol 4,77 s (v rozjížďkách 26; 28 a 26 kol).

Ve třídě Hydro I S bylo přihlášeno 25 závodníků, hodnoceno bylo 24. Ze třech českých závodníků se do finále probojoval pouze Miroslav Miletín, který se umístil na 4. místě výkonem 25 kol 13,76 s (v rozjížďkách 22; 7; 24 kol). O umístění na 2. až 4. místě rozhodovaly dojezdové časy, Miletínovi při podjetí jedné bóje chybělo na bronz necelých 10 vteřin. Zbyněk Fišer se umístil na 7. místě výkonem 42 kol 12,58 s (v rozjížďkách 24; 18; 1 kol), Lukáš Čížek nastoupil pouze ke 3. jízdě, ve které byl diskvalifikován, takže nedosáhl platného výsledku a nebyl klasifikován.

Na 1. místě se umístil Sebastian Pecqueur z Francie výkonem 26 kol 6,8 s (v rozjížďkách 25; 25; 26 kol).

Ve třídě Hydro II S bylo přihlášeno 23 závodníků, hodnoceno bylo 21. Ze čtyř českých závodníků se do finále probojoval pouze Vratislav Švorčík, který se umístil na 4. místě výkonem 23 kol 6,72 s (v rozjížďkách 24; 17; 23 kol). Jaroslav Rezek se umístil na 11. místě výkonem 31 kol 5 s (v rozjížďkách 18; 1; 13 kol). Lukáš Linhart se umístil na 18. místě výkonem 16 kol 5 s (v rozjížďkách 9; 7; - kol), doplatil na to, že před MS provedl na modelu, který jezdil celou sezónu s podstatně lepšími výsledky úpravy, které přinesly zhoršení jeho jízdních vlastností. Miroslav Miletín se umístil na 19. místě výkonem 14 kol 5,00 s
(v rozjížďkách -; 4; 10 kol) a jeho výkon skonči hluboko za předpoklady jinak dobře jezdícího závodníka i modelu.

Výsledky jízd obou tříd Hydro byly silně ovlivněny častým převrácením modelů při rychlé jízdě v zatáčkách, což ve většině případů znamenalo předčasné ukončení jízdy. Důsledkem bylo, že v některých skupinách dojíždělo do cíle méně než 50% závodníků.

DEMO třídy:

Ve třídě ECO Standard J bylo přihlášeno 10 závodníků, hodnoceno bylo 9. Český závodník Pavel Chlup se probojoval do finále po dvou jízdách a do třetí jízdy, která se jela za nepříznivých povětrnostních podmínek takticky nenastoupil. Ve finále se umístil na 1. místě výkonem 57 kol 6,47 s (v rozjížďkách 57; 57; - kol).

Ve třídě Mini ECO T J bylo přihlášeno a hodnoceno sedm týmů. Český tým ve složení Petr Chlup, Jan Procházka se umístil na třetím místě výkonem 155 kol 17,53 s (v rozjížďkách 84; 60 a 71 kol). O lepší výsledek tento tým připravilo uražení kormidla Jana Procházky v 1. jízdě.

Na 1. místě se umístil Čínský tým Feng, Zhan, Zhuang výkonem 162 kol 6,65 s
(v rozjížďkách DSQ; 81;81 kol).

Ve třídě Mini ECO T S bylo přihlášeno 11 týmů, po diskvalifikace týmu Matveev, Kostyuk z Ruska bylo hodnoceno 10 týmů. Oba české týmy se probojovaly do finále. Tým ve složení Zbyněk Fišer, Vratislav Švorčík a Jaroslav Rezek se umístil na 1. místě výkonem 87 kol
7,44 s (v rozjížďkách DSQ; 83; 59 kol), přičemž si postup do finále vybojovali pátým postupovým výsledkem ve třetí jízdě za nepříznivých povětrnostních podmínek. Tým ve složení Lukáš Čížek, Miroslav Miletín se umístil na 3. místě výkonem 81 kol 5,01 s
(v rozjížďkách 84; 79; 10 kol), postup do finále vybojovali druhým postupovým výsledkem.

 

Oproti předcházejícím MS, kdy byly vesměs pořadatelem akceptovány dodatečné změny v nominaci, byly dodatečné požadavky předložené písemně při registraci českého týmu dodatečně odmítnuty, přestože vedoucímu sekce M CZ Ivanu Kneysovi řešení dodatečných požadavků předběžně přislíbil president Navigy Dieter Matysik a čeští modeláři tyto dodatečně přihlášené modely řádně zaregistrovali.

Z celkového pohledu na výsledky české reprezentace lze konstatovat silnou pozici Čechů ve třídách Mini ECO a ECO. Naopak, ústup z dosavadních pozic znamenaly výkony ve třídách Mono a Hydro, kde se do finále probojoval pouze jeden český závodník Vratislav Švorčík (na MS 2008 se Miroslav Miletín umístil na 3. místě v Mono I J, Jaroslav Rezek na 2. místech v Mono I S a v Hydro III, ve finále se umístili na 4. místě v Hydro II Lukáš Linhart a na
5. místě v Mono I Zbyněk Fišer).

Zbyněk Fišer, obhájit titul mistra světa v prestižní třídě ECO Expert a získal další dvě stříbrné medaile ve třídách Mini ECO Standard a Mini ECO Expert, Vratislav Švorčík získal ve třídě Mini ECO Expert bronz. V juniorech získal zlato Pavel Chlup ve třídě ECO Standard, 2x stříbro Jan Procházka ve třídách Mini ECO Expert a ECO Expert, bronz přidal ve třídě ECO Expert Pavel Chlup a společně zlatou ve třídě ECO Team a 3. místo ve třídě Mini ECO Team. Úspěch týmů dovršily ještě oba české týmy ve třídě Mini ECO Team kde zvítězil tým CZ1 (Švorčík , Rezek, Fišer) a 3. místo obsadil tým CZ 2 (Miletín, Čížek).

Na medailová umístění ve finále nedosáhli Martin Hanzlík (7. místo ve třídě Mini ECO Standard J) a Jan Sršeň (4. místo ve třídě Mini ECO Standard a 6. místo ve třídě Mini ECO Expert). Do finále se nedostali Zdeněk Sršeň (9. místo Mini ECO Standard) a Lukáš Linhart (shodně 18. místa ve třídách ECO Expert a Hydro II).

Zisk dvou zlatých, čtyř stříbrných a dvou bronzových medailí v individuálních třídách a dvou zlatých a jedné bronzové v soutěžích týmů byl v silné konkurenci ostatních zemí úspěchem a je třeba všem, kteří se o jejich získání zasloužili poděkovat.

Výsledky - MS 2010

V Plzni dne 12. října 2010

Ing. Ivan Kneys

Vedoucí sekce M CZ